Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dalton v mojej triede

V mojej triede prebieha daltonský blok vždy jeden deň v týždni. Celý tento deň všetci žiaci v triede pracujú na rôznych úlohách zameraných na jednu tému.

 

Tému si volia buď žiaci, alebo s nejakou zaujímavou témou prídem sama. Témou môže byť čokoľvek od starých kultúr, obľúbených zvierat až po moderné prístroje v domácnosti.

Na danú tému vždy pripravím daltonské pracovné listy tak, aby som nimi pokryla všetky vyučovacie predmety daného dňa. Pracovné listy smerujú od najjednoduchších úloh po tie zložitejšie a obsahujú i voliteľné úlohy (žiak ich môže a nemusí robiť). Na Daltone len málokedy preberáme nové učivo, skôr opakujeme učivo prebrané počas týždňa, preto sa len zriedka vyskytnú problémy s pochopením úloh. V prípade, že si žiak predsa nevie dať s úlohou rady, postupuje podľa týchto pravidiel:

1. Sám si ešte raz úlohu prečíta a skúsi ju pochopiť.

2. Požiada o pomoc pri vysvetlení kamaráta (nejde o odpisovanie, ale o vysvetlenie). V tom prípade žiak na vyplnenie úlohy použije zelené pero. Na pracovnom liste hodnotím body tak, ako keby úlohu žiak vypracoval sám, ale vidím, čo mu robilo problém a tak ho môžeme ľahko spoločnými silami vyriešiť.

3. Vždy sa žiak môže obrátiť na učiteľa.

Okrem toho, že žiaci si v pracovných listoch dokonale zopakujú prebraté učivo, dozvedia sa veľa zaujímavostí o téme nášho dňa.

Okrem pracovných listov žiakov čakajú aj iné zaujímavé úlohy. Vždy sa týkajú témy. Triedu vždy zásobím množstvom kníh, encyklopédií a brožúrok plných informácií. Žiaci potom informácie vyhľadávajú a spracovávajú, riešia problémové úlohy a vytvárajú zaujímavé predmety... Žiaci pracujú na niektorých úlohách samostatne a  na niektorých v skupinách. Rozvíjajú tak svoje komunikačné zručnosti a učia sa pomáhať jeden druhému.

 

Počas dňa si žiaci sami sledujú, koľko z úloh už splnili. V triede máme daltonskú tabuľu, kde si žiak sám po splnení každej povinnej úlohy špendlíkom označí jej odovzdanie. Sám tak má prehľad, čo už splnil a čo ho ešte počas dňa čaká. Je to dôležité najmä preto, že žiaci majú možnosť výberu poradia, v ktorom budú úlohy vypracovávať.

Žiaci majú zadané povinné úlohy a voliteľné úlohy. Povinné úlohy sú tie, ktoré by mal stihnúť počas dňa splniť každý jeden žiak. Voliteľné úlohy sú pre tých žiakov, ktorí už povinné úlohy odovzdali. Tieto úlohy sú rôznorodé, žiak si môže vybrať takú úlohu, ktorá ho najviac zaujme. Často sú to hravé úlohy, vždy sa však týkajú témy...

Počas dňa pracujeme na spoločnom projekte. Na ňom nájdeme, čo všetko sme zistili, spracovali a pochopili.

 

Ako teda náš daltonský deň vyzerá? Deň sa vždy začína spoločným oboznámením sa s témou dňa. So žiakmi sa o nej porozprávame, zistíme, čo už vieme a čo by sme radi ešte zistili. Na tabuli spolu objavíme povinné i voliteľné úlohy. Keďže nás počas Daltonu sprevádza plyšák, tak si spolu s ním zodpovieme na otázky ohľadne úloh. Zopakujeme si daltonské pravidlá, ktorými sa máme počas dňa riadiť. Keď je nám už všetko jasné, pustíme sa do práce. Nasleduje fáza odloženej pozornosti (trvá asi 10 min.), keď sa žiak spolieha len sám na seba a informácie, ktoré sa dozvedel. Po uplynutí tohto času už učiteľ normálne funguje v triede počas celého dňa. Každý žiak svojim tempom a na mieste, ktoré si sám vyberie, vypracováva úlohy, ktoré si práve zvolil. Na poslednej vyučovacej hodine si každý žiak odprezentuje tú časť projektu, na ktorej sa podieľal. Zhodnotíme našu prácu, povieme si dojmy z dňa a šťastní a oddýchnutí sa poberieme domov:)

 

 

 

Mgr. Mária Danihelová

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář