Jdi na obsah Jdi na menu
 


Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Vitajte na tejto stránke.

  Je venovaná mojim žiakom, ich rodičom

 a všetkým "okoloidúcim", ktorým sa

 zapáči stránka o mojej triede.

 

 

 

 OZNAMY

 

 

 

Fotografie z posledných aktivít triedy nájdete na oficiálnom FB-školy. V prípade, že máte záujem o kompletnú zostavu fotografií, stačí si doniesť USB kľúč wink

FOTO - lyžiarsky výcvik

FOTO - tenisová príprava

 

Aktuálne oznamy nájdete vždy v domácich úlohách na oficiálnej stránke školy www.1zszv.sk. smiley

D.Ú. pre žiakov nájdete vždy TU.


Prosím rodičov, ak je to možné, aby žiaci prichádzali do školy 7:35. Doprajme im ráno bez stresu Ocenila by som, keby si žiaci doma zastrúhali pastelky  Značne nám to uľahčí prácu na vyučovaní a ušetrí čas na hry.  Škola sa o 7:50 zamyká.

 

V šk. roku 2015/2016 škola prechádza na elektronickú triednu knihu. Dôraz sa kladie na ospravedlňovanie žiakov. Žiaka vždy treba ospravedlniť najneskôr do 24 hodín, inak systém vyhodnotí vymeškané hodiny ako neospravedlnené. Toto pravidlo je zakotvené aj v školskom poriadku. Upozorňujem tiež, že rodič má právo ospravedlniť svoje dieťa 2 x za polrok.

 

Video z mliečneho daltonu :)

 

Spomienky na 3. triedu :)

 

Tretiacky daltonský blok

o oporno-pohybovej sústave človeka :)

 

Tretiacky dalton o našej planéte :)

 

Spomienky na 2. triedu ;)

 

Spomienky na 1. triedu ;)

 

Turistický krúžok v akcii :)

 

 Náš daltonský blok na ranči :)